De vijf B’s van video

De vijf B’s van video

Een video is Beste manier om een Boodschap over te Brengen. Dat zijn drie B’s. Daar zou ik graag een vierde en vijfde B aan toe willen voegen. Dit zijn de vijf B’s van video. Waarbij de vierde en vijfde de belangrijkste zijn. De eerste van de vijf...
Vragen?